Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

MODEVAL - Eργαλεία για την αξιολόγηση και την αποτίμηση βασικών δεξιοτήτων γραμματισμού

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Παν/μίου Αιγαίου, συνεργάστηκε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Socrates - Grudntvig1 στο σχέδιο δράσης MODEVAL (2005-2007), που είχε ως βασικό στόχο την έρευνα και τη δημιουργία εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης / αποτίμησης των βασικών δεξιοτήτων γραμματισμού (http://www.modeval.org/).


Από το φθινόπωρο του 2008, οι εταίροι του Modeval 1 εκπόνησαν και εφαρμόζουν, στο πλαίσιο αυτή τη φορά του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci, το σχέδιο δράσης ΜΟDEVAL 2. Βασικός στόχος του Modeval 2 είναι η δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης των διαφόρων εμπλεκομένων στο γραμματισμό:

• εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για προγράμματα γραμματισμού στη μη-τυπική εκπαίδευση,

• εκπαιδευτών γραμματισμού στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων,

• συντονιστών κέντρων κατάρτισης,

• ατόμων που εμπλέκονται στην εφαρμογή ερευνών μεγάλης κλίμακας σχετικά με τον γραμματισμό και τις νέες βασικές ικανότητες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,

• ατόμων που λαμβάνουν αποφάσεις στους παραπάνω τομείς,

έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν το πλαίσιο και τα μεθοδολογικά εργαλεία που συστήνονται από το Μodeval 1, αλλά και να δημιουργούν τα δικά τους εργαλεία αξιολόγησης [evaluation] και αποτίμησης [validation] των βασικών ικανοτήτων γραμματισμού για τις ομάδες-στόχους στις οποίες απευθύνονται.
Το σχέδιο δράσης Μodeval 2 προβλέπει, μεταξύ άλλων, συναντήσεις ενημέρωσης / εργασίας με εμπλεκόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως ενδεικτικά προαναφέρονται. Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι η αξιοποίηση του πλαισίου και των υλικών/εργαλείων του προγράμματος, με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση και υποστήριξη των εμπλεκόμενων στη δημιουργία δικών τους εργαλείων για την αξιολόγηση και αποτίμηση των βασικών ικανοτήτων γραμματισμού στις ομάδες–στόχους με τις οποίες κυρίως συνεργάζονται.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συντονισμός

Γαλλία
Agora
Francis J Laveaux
Γερμανία
Ένωση των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Θουριγγίας
Δανία
Ινστιτούτο Γλώσσας του Aalborg
Ισπανία
Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης
Γαλλία
Πανεπιστήμιο της Λυόν II SIS PsyEE
Radar-B
Ελλάδα:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ουγγαρία
Ραδιόφωνο της Ουγγαρίας
Πανεπιστήμιο της Kαποσβάρης [Kaposvar]
Μάλτα
Κολλέγιο Τεχνών, Επιστήμης και Τεχνολογίας
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου